"Életünk a haza életének egy pillanata is" - Szent István-nap - A nyugat-bácskai magyar közösségek ünnepe

A Dunatáj Egyesülés civil ernyőszervezet évente megszervezi Zomborban a Szent István- napi kenyérszentelőt, a nyugat-bácskai magyar közösségek (népművészeti) csoportjainak részvételével. A házigazdai szerepkört évente más- más település csoportja kapja. Az idei főszerep a bezdáni magyar közösségé volt.

Az esős időjárás ellenére idén augusztus 20- án is népes ünneplő közreműködő- és nézősereg gyűlt egybe. A program szentmisével és kenyérszentelővel kezdődött, a Szent István templomban. Ft. Zsúnyi Tibor kupuszinai plébános prédikációjában egyebek mellett elmondta, csakis azok a közösségek maradnak meg, amelyek a szentistváni szellemiséghez hűen megtartják az isteni és az emberi törvények egyensúlyát.

A rangos vendégek sorában köszöntötték Dušanka Golubovićot, Zombor Város polgármesterét és munkatársait, továbbá Petkovics Mártát, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának tagját, a helyi tanácsnokokat, képviselőket, csakúgy mint Gombos testvértelepülése Ballószög, Kupuszina testvérfaluja, Hercegszántó és Zombor testvérvárosa, Baja képviseletét.

A bezdáni gyerektáncccsoport népviseletbe öltözött tagjainak közreműködésével megszentelték a bezdániak által sütött kenyeret, amelyből a templomból kimenet, az ünneplő közösség is részesülhetett.

A Zombor főutcáján történő, a bezdáni és bácsgyulafalvi, csonoplyai, doroszlói, gombosi, kupuszinai, nemesmiliticsi, regőcei, őrszállási, apatini, szilágyi, zombori népművészeti és egyéb csoportok képviselői alkotta menetet, továbbá a Szentháromság téren zajló programot a Kapos Baranta Hagyományos Harcművészeti Egyesület bemutatója tette színesebbé.

Péter István, a Dunatáj Egyesülés elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Márai Sándort idézve hangsúlyozta, életünk a haza életének egy pillanata is. Kötelességünk tovább vinni, közösségünkben kamatoztatni a Szent István által megfogalmazott nemzetmegtartó értékeket.

Az ünnepi műsorban fellépett a bezdáni gyerektánccsoport, továbbá a Kapitány Mátájsz Sarolta és Kanizsai Ilona alkotta bezdáni ének-kettős, amelynek hírneve mára túlnőtt a falu határain.

A közös vacsorát, az üszőpaprikást ugyancsak a bezdániak főzték, az ottani, a kupuszinai és a doroszlói Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai segédkeztek a rendfenntartásban, a rendezvény lebonyolításában. A menet és a vacsora utáni mulatozás hangulatáról a kupuszinai és a doroszlói Fúvós Zenekarok tagjai gondoskodtak.

A nyugat-bácskai központi ünnepség nem jöhetett volna létre Zombor Város, a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkárság, továbbá a Magyar Nemzeti Tanács támogatása nélkül.

Forrás: Nyugat-Bácska portál

A fotókat Stock János, Kálóci Karola és Ölvegyi Róbert készítette.