Évi közgyűlés a doroszlói ÖTT berkeiben

Megtartotta évi közgyűlését a doroszlói Önkéntes Tűzoltó Testület. Hegybeli Mária elnök köszöntötte az egybegyűlt tagságot, a vendégeket, a baráti egyesületek képviselőit. Egy perces néma felállással tisztelegtek az elhunyt bajtársak emléke előtt. Megválasztották a munkaelnökséget, Siniša Vuković (elnök), Szklenovszki Korinna, Kovács Mihály (tagok), Kovács Géza jegyzőkönyvvezető, Király Szilárd és Kovács Katona Béla hitelesítő tagok személyében.

Hegybeli Mária elnök beszámolt az elmúlt év tevékenységeiről. Elmondta, leltárt végeztek, begyűjtötték a tűzoltó járulékot, elvégezték a háztartások tűzvédelmi ellenőrzését, a tűzoltó jármű műszaki ellenőrzését. Résztvettek a Gyertyaszentelő Boldogasszony- napi ünnepi szentmisén. Tartottak évi közgyűlést és bált. Megünnepelték a tűzoltóság védőszentje, Szent Flórián napját. Júniusban fogadták és ünnepelték az általános iskola végzős diákjait. Két csapattal résztvettek a községi tűzoltó versenyen. Ellenőrzés céljából begyűjtötték a tűzoltó készülékeket, elvégezték a mezőgazdasági gépek tűzvédelmi ellenőrzését. Júliusban, az aratás ideje alatt őrködtek a határ fölött. Augusztusban résztvettek a Négyesfogatos falvak baráti találkozóján, Kupuszinán. Elhárítottak, lokalizáltak egy tűzesetet. Szeptember elején a szentkúti, a Kisboldogasszony- napi búcsúban, továbbá a szüretbáli körmenet alkalmával irányították a forgalmat. Egész éven át látogatták a baráti testületek és civil szervezetek rendezvényeit, kivették részüket a Zombor Városi Tűzoltó Szövetség munkájából. A tavaly 115 éves fennállását ünneplő Testület elnökasszonya megköszönte a támogatást a Hektár cégnek, a Varga Farmnak, a Holló Farmnak, a Zombor Városnak, a Bethlen Gábor Alapnak, továbbá minden segítőkész polgárnak, tagnak. Elmondta, hogy ebben az évben is megtartják majd hagyományos programjaikat, terveik között szerepel a különböző képzéseken való részvétel. A közgyűlés a pénzügyi beszámolóból értesülhetett az ÖTT anyagi helyzetéről, terveiről. Konc Ferenc az ellenőrző bizottság munkájával kapcsolatban mondta el, mindent rendben találtak a Testület működésével kapcsolatosan.

A felszólalások idején a részvevők, a rangos vendégek, a baráti testületi tagok  közreműködésével megvitatásra kerültek az aktuális problémák, fejlesztési lehetőségek.

A délelőtti gyűlést esti bál követte. A részvevőket gazdag nyereményekből álló tombola várta és hajnalig mulatozhattak a Haverock Zenekar jóvoltából.

Galéria