Őseink hitével a jövő nemzedékért - Doroszló újratelepítésének 270. évfordulója

A doroszlóiak április 5-én, kedden ünnepeltèk a falu újratelepítésének 270. évfordulóját. Az ünnepnapon az emlékkeresztnél gyűltek egybe az emlékezők. A keresztet éppen húsz évvel ezelőtt állították, az újratelepítés 250. évfordulója alkalmából, nagy részben Konc Ferencnek és nejének, Annának köszönhetően. A jeles jubileumon köszöntőbeszédet mondott Klemm Valéria, a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója. Ünnepi beszédében a következőket hangsúlyozta:

„A Genius locit, a hely szellemét éljük meg ma is, most is, és ünnepeljük is, melyet a természetfeletti erőkön túl emberi sorsok, családi örömök, drámák formáltak. Azoknak az élete sűrűsödik benne, akik e helyhez tartoztak egykor, és tartoznak ma is. Az itt élők tudása, lelkülete, gondolatai, alkotó ereje és hűsége tette és teszi ma is élhetővé ezt a helyet.

Eltelt 270 év, megváltozott a világ, romossá is váltak épületek, de a közösség hite, hagyománya, nemzeti emlékezete nem tűnt el. Mi, a ma itt élő magyarok, a mai doroszlóiak, megőrizve a 270 évvel ezelőtti ősök hagyatékát, visszük és adjuk tovább. Tudjuk, hogy cselekednünk nemcsak önmagunkért, szűkebb otthonunkért, hanem másokért, a jövő nemzedékért is kell.”

A keresztnél elhelyezte az emlékezés virágait a Vajdasági Magyar Szövetség Helyi Szervezete: Pelt Ilona és Gellér Magdolna, a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület: Csernicsek József, Kocsis Attila, a 7-es számú Huszárezred és a Vitézi Rend: Holló Róbert és Holló Antal, továbbá a Kuckó Gyermeksarok: Móger Tímea, Mészáros László. Résztvett a közös ünneplésen az Önkéntes Tűzoltó Testület, a Szent György Lovagrend, a DiSz Ifjúsági Szervezet, a Magyar Nemzeti Tanács, a Doroszlói Magyar Nyugdíjas Egyesület, az Egyházközösség, az Alvég Teke Klub képviselete. 

A keresztet megszentelte ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost, esperes plébános. Elhangzott egy alkalmi vers és közreműködött a Szent Imre herceg templom kórusa.

Az emlékműsort állófogadás követte a Tűzoltó Otthonban.

lmt

Kálóci Karola fotói