Aktív évet zárt, közösségi ambíciókban gazdag évet nyitott a Móricz Zsigmond MME - Évi közgyűlés

Megtartotta évi közgyűlését a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület. A munkaelnökség tagja volt: Pelt Ilona elnök, Lennert Móger Tímea jegyzőkönyvvezető, Klem Valéria és Gellér Ágnes hitelesítő tagok.

Király Szilárd az egyesület elnöke és az ifjúsági csoport vezetője beszámolt az elmúlt év tevékenységeiről. Elmondta, megtartották hagyományos rendezvényeiket, résztvettek a népzenei  és néptánc szemléken, fesztiválokon, fogadták a hivatásos színházak társulatait vendégszereplésre, közreműködtek az egyéb egyesületek és szervezetek eseményein, több felújítási munkálat zajlott az egyesület épületén. Az elnök megköszönte a segítséget támogatóiknak, amelyek között ott van a Dunatáj Egyesülés is.

Mészáros László pénzügyi beszámolót tartott. A további szakcsoportok tevékenységéről beszámolt Radics Leonóra (kis- és középső néptánccsoport), Csernicsek József (Fúvós Zenekar, zeneszakosztály), György Mária (irodalmi szakcsoport), Gellér Zoltán (színjátszó csoport), Diósi János (vegyes kórus).

Egyéb alatt elhangzott több építő jellegű hozzászólás. Tervben van egy hagyományőrző csoport megalakítása, egyesület- és falutörténeti hagyatékok, monográfiák gondozása, szélesebb körű, faluszintű internetes kommunikációs felület kialakítása.

Pelt Ilona beszámolt róla, hogy a zombori Laza Kostić Kulturális Központ berkein belül két új művelődésszervező kezdi meg tevékenységét a községben. Doroszlón és Nemesmiliticsen Szitás Mária munkája ad új lendületet a közösségi életnek.

Forrás: Doroszló Portál

Komáromi József fotói: