Egységes koncepciók mentén, a szülőföldön való boldogulásért

November 27-én a Dunatáj- Egyesülés Nyugat-Bácska Fejlesztéséért civil ernyőszervezet megtartotta éves tanácskozását Zomborban.

A több mint ötven civil szervezeti, egyesületi vezető képviselő jelenlétében zajló konferenciát Péter István, a Dunatáj elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a vendégeket, ismertette a tanácskozás napirendjét.
A Fórumon jelen volt mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, aki köszöntőjében egyebek mellett a következőket mondta:

-Nagyon hálás vagyok ennek a szerveződésnek, hogy ilyen sokan eljöttek, együtt közösen átgondoljuk a jövőnket, merthogy az MNT stratégiájának, koncepciójának lényege abban áll, önök hogyan látják helyüket, szerepüket itt, Nyugat-Bácskában…?  Továbbá, hogy mi miben tudunk segíteni, mi az, amit meg kellene oldanunk? Lényegében így alakul ki az a stratégiai gondolkodás, amelyet nagyon fontosnak és jelentősnek tartok. Ez egyrészt azokat a kérdéseket veti fel, hogyan tudunk itt maradni szülőföldünkön, hogyan tudjuk a boldogulásunkat keresni, minden kísértés, gond, baj ellenére is. Hogyan tudjuk a fiataljainkat, a gyerekeinket arra nevelni, hogy ezt a szeressék, ehhez ragaszkodjanak (…) Koncepciókat fogunk kidolgozni, amelyek arról szólnak, hogy a következő négy évben, a mandátumra vonatkozó időszakban mit akarunk megvalósítani (…) Amikor önökről, vagyis a civilekről beszélünk, akkor önök egyszerre szülők is, egyben ennek a közösségnek az éltetői, fenntartói, kulturmunkások is, tehát mindent vállalnak és ez a civil világ lényegében egy közös felelősséggel is jár, ezt a felelősséget megosztjuk, ha a felmerülő gondokat, teendőket konkrétumokban, településekre lebontva megfogalmazzuk egymás irányában- hallottuk az MNT elnökétől.

A civil szervezetek, egyesületek képviselői ezt követően beszéltek a felmerülő problémákról, tervekről, ötletekről és írásban is megfogalmazták azokat.

Pelt Ilona, tartományi frakcióvezető helyettes részletes tájékoztatást adott a tartományi titkárságok pályázati lehetőségeiről, a 2020- as évre vonatkozóan. Egyebek mellett hangsúlyozta, figyelni érdemes a tartományi titkárságok honlapját, ahol tematikusan lebontva találhatóak a pályázati kiírások. Ezek megírásával, lebonyolításával a civilek bátran fordulhatnak a Dunatáj iroda munkatársaihoz.

Hodovány Attila, Apatin község tanácsának tagjai az apatini pályázatokat ismertette. A tanácstag kitért a kultúrával, a turizmussal, az ifjúsággal, a vallási ügyekkel, a vállalkozásokkal és a mezőgazdasággal kapcsolatos pályázati opciókra.

Jankovich Szilárd, Zombor városi tanácsos a 2020-as költségvetés meglévő vázlata alapján fogalmazta meg a pályázati lehetőségeket. A kultúra, a média, a nemzeti kisebbségek, a testvérvárossal, Kispesttel megvalósuló cserediákprogram, templomfelújítások, sportklubok, szervezetek, ifjúságpolitika témakörében részletezte a figyelemre érdemes pályázatok sorát.

A tanácskozáson Hódság községgel kapcsolatban elhangzott, kevés pályázati lehetőség kínálkozik a civil szervezetek számára, holott lényeges volna, hogy a község vezetése felismerje a civilek fontosságát.

Lulity Emil okleveles jogász, az MNT hivatalának vezetője, továbbá Losoncz Dávid ügyvéd, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja a rendezvényszervezés jogi vetületeinek témájában tartott előadást. Kitértek olyan hasznos tudnivalókra, mint a köztéri, nyílt vagy magánterületen történő rendezvények, körmenetek bejelentésének feltételei, szerzői jogvédelem, rendezvényen való ital árusításának jogi feltételei stb. A tanácskozás részvevői több érdeklődő kérdést tettek fel, nemcsak a rendezvényszervezés, hanem a közösségi, egyesületi épületek tulajdonjogi viszonyait illetően is.

A Bethlan Gábor Alap támogatásával megvalósuló Dunatáj- konferencia közös vacsorával, barátkozással zárult.

LMT

Fényképek