Nyugat-bácskai civil szervezetek tanácskozása

A Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért civil ernyőszervezet megtartotta a Nyugat-bácskai civil szervezetek éves tanácskozását Zomborban. Péter István elnök köszöntötte az egybegyűlteket. Ismertette a főbb tevékenységeket, bemutatta a zombori Szórványközpont és a Dunatáj iroda házatáján tevékenykedő idei Petőfi-ösztöndíjas, Cs. Tóth Gabriella személyét. Elmondta, a civil szervezetek tagjai bátran fordulhatnak hozzá segítségért, közösségi munkájukat illetően. Szakács Csaba, a zombori LAG, vagyis a Zombor városi Pannon Fiáker Helyi Akciócsoport igazgatóbizottságának elnöke beszámolt a turisztikai fejlesztőközpont működéséről és biztatta a civil szervezetek képviselőit az akciócsoport berkeibe való csatlakozásra, amely számukra hasznos lehet, fejlődést hozhat. Gellér Eszter, Dunatáj iroda munkatársa ismertette a Bethlen Gábor Alap és a Szekeres László Alapítvány pályázati kiírásait. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jelenlegi kiírásának beadási határideje december 19, a Szekeres László Alapítványhoz december 21- ig várják a következő évre szóló projekt- terveket. A jelenlevő civil szervezetek képviselői benyújthatták a jövőre szóló ingyenes igényléseiket a Dunatáj- rendezvénysátorra, amelyet az ernyőszervezet a Prosperitati Alapítványnak köszönhet. Gellér Enikő, az újvidéki jogi kar abszolvense arról tartott, vetítéssel egybekötött előadást, hogy a kisebbségben élőknek fokozottan fontos ismerni az emberi, a kisebbségi jogokat és azok érvényesítésének lehetőségeit a mindennapokban. Jankovich Szilárd Zombor városi vallás- és kisebbségügyi tanácsos a kisebbségi pályázatokról tartott tájékoztatót. Elmondta, a következő évre szóló igényléseket az aktuális év végén tudják majd benyújtani a civil szervezetek. Az ülés végén szavaztak a Dunatáj Egyesülés statútumának változtatásáról. A közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy az alapszabályba kerüljön be, hogy az ernyőszervezet profilja a magyar identitás ápolása, illetve az ilyen jellegű civil szervezetek segítése. A tanácskozáson egyhangúlag megszavazták azt is, hogy az ernyőszervezet fokozott figyelmet fordít a nem hagyományőrző, de erősen közösségépítő civil szervezetek, páldául a horgászok vagy a sport egyesületek felé. A tanácskozás létrejöttét a Bethlen Gábor Alap támogatta.

LMT

Galéria