Civil stratégia a gyakorlatban

A Dunatáj- Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért civil ernyőszervezet idei konferenciáján hallhattunk kedvező újításokról és megszavaztak egy egészen új összetételű választmányt is.

Nemrégiben Zomborban tartották meg az összejövetelt, több mint negyven civil szervezet képviselőjének részvételével. Péter István az ernyőszervezet elnöke röviden ismertette a célkitűzéseket, de szó esett az elmúlt évek tevékenységéről és tapasztalatairól is. Leszűrt tanulságként jegyezte meg, hogy hamar világossá vált nem tartható fenn mind a hét (Doroszló, Bácskertes, Szilágyi, Gombos, Bácsgyulafalva, Nemesmilitics és Bezdán), a Dunatáj által lefedett településen külön iroda. Ettől függetlenül a helyi megbízott fiatalok folyamatos tanácsadással szolgáltak a gazdáknak és a magyar honosítási eljárás körüli kérdések vonatkozásában is rendelkezésére álltak. Megnyert most a Dunatáj egy pályázatot, mely lehetővé teszi egy állandó munkaerő foglalkoztatását, mint irodavezetőjét, központi iroda működtetését, méghozzá Zomborban. Ebben a városban egyébként négy éve rendszeres magyar nyelvtanfolyam zajlik a Dunatájnak köszönhetően. A végzett hallgatókat egy-egy magyarországi tanulmányi kirándulással ajándékozta meg a szervezet.A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) civil stratégiájának felállításához szükséges anyaggyűjtésben, felmérésben is aktív szerepet vállaltak a Dunatáj munkatársai. Ezt a konferencián részletekbe menően Zsoldos Ferenc a MNT alelnöke ismertette. Hangsúlyozva a civil szféra erősségeit úgy, mint a pénztelenséget is sokszor kompenzáló önkéntesség és a hit, a lelkesedés. Egy délvidéki, ha nem is ernyőszervezeti szintű, de hálózatban gondolkodó együttműködés fontossága, a tömb (a város) segítő szándéka a szórvány (a falu) felé, a vállalkozói és civil szféra mindkét fél számára hasznos találkoztatásának lehetősége voltak a legsarkalatosabb témakörök, amelyeket érintett.

Pelt Ilona, a Dunatáj titkára, tartományi képviselő azokat a pontokat taglalta, amelyekben politikum a civilek hasznára lehet.

- Előszeretettel élek a nemzeti minimum fogalmával. Tehát, hogy tulajdonképpen mindegy, civilként melyik párttal szimpatizálunk, azt fontos látnunk, hogy hol van számunkra az a nemzeti minimum, amelynek mentén együtt tudunk működni- mondta.

Ismertette, kik azok személyek a három érintett önkormányzatban (Zombor, Hódság, Apatin), akikhez civil aktivistaként, Nyugat- bácskai magyar emberként bizalommal lehet fordulni. Zomborban Szakács Csaba, a Városi Tanács tagja, jogász, szintén Városi Tanácstag Csapó Judit, akit a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) javasolt, mint függetlent, Pribilla Attila polgármesteri tanácsadó oktatási és kulturális ügyekben. Apatinban a Községi Tanács, a falvak ügyeivel megbízott tagja Péter István. Ennek a községnek a magyarlakta településein Szilágyin és Bácskertesen (Kupuszinán) sikerült is elérni, hogy egy félmunkaidős kultúrfelelős állás kifinanszírozását. Hódságon most először van a VMSZ-nek tagja a Községi Tanácsban, Molnár Lídia, aki egyetemi hallgató.

Pál Károly, mint mondta ezúttal nem a VMSZ alelnökeként, nem is a Feketics Művelődési Egyesület elnökeként van jelen, hanem a Dunatájjal szoros együttműködésben lévő Vajdasági Fejlesztési Háló igazgatóbizottságának elnöki funkciójában. A háló céljairól elmondta, úgy gazdasági, mint más téren, összefogva, átfedve egy segítségnyújtási alapot kívánnak biztosítani, amely az itt maradás (anyagi, egzisztenciális) feltételeit teremtené meg. Három település fejlesztési irányaival ismerkedhettek meg a jelenlevők a helyi fiatalok által készített kisfilmeknek köszönhetően.

Janovics Mária a kupuszinai VMSZ-Ifi elnöke az ott létesített ipari parkot, a többségében mezőgazdasággal, gyümölcstermesztéssel, kertészettel foglalkozó lakosság szemével bemutató húsz perces összefoglalót konferálta fel.

Bácsfeketehegyről Fekete Helga és csapata ugyancsak az ottani ipari park, a családi vállalkozások illetve a méhészet, a gyümölcstermesztés, a pálinkafőzés, a borászat oldaláról közelítette meg a fejlesztési lehetőségeket.

Eljöttek a Bánátból a muzslaiak is, akik pedig mint azt Szarvák Imre majd a filmjük is taglalta az állattenyésztésben, a kertészetben, a virág termesztés esélyeiben gondolkodnak.

Ösztönzésképp kerültek levetítésre ezek a rövidfilmek, hogy a többi Nyugat- bácskai település civil közege, azok között is elsősorban a fiatalok motivációra leljenek általuk.

A november 17- én megrendezett konferenciát a választmányi tagok személyének meghatározása zárta. Valamennyi jelenlevő település jelölt egy tagot. Ennek alapján a Dunatáj új választmányát a következő tagok alkotják: Győrfi Sándor (Zombor), Várongi Borbála (Bezdán), Nemes István (Gombos), Szklenovszki Korinna (Doroszló), Rajcsányi Jolán (Csonoplya), Kocsis Attila (Nemesmilitics), Topár István (Bácsgyulafalva), Forgács Dénes (Szilágyi), Csikos János (Apatin), Vujevity Dejan (Kupuszina). Ezt egy újabb egyeztetési nap követte majd november 23- án Bori Viktor és Bori Fekete Ágnes a budapesti Káva Kulturális Műhely drámapedagógusai tartottak csapatépítő tréninget a tagok számára.

Lennert Móger Tímea