Nyugat-Bácskai Civil Szervezetek IV. Tanácskozása

November 17-én a Nyugat-Bácskai Civil Szervezetek a Dunatáj szervezésével megtartották negyedik tanácskozásukat. Péter István, a Dunatáj elnöke köszöntötte a vendégeket. Köszöntőjével kitért az elmúlt év eredményeire, nehézségeire és elmondta, hogy az a szerkezeti felépítés, amit célul tűztek ki, hogy minden magyar faluban Nyugat-Bácskában egy kiképzett ember segítse a civil szervezetek munkáját, tarthatatlanná vált anyagi, személyi és más okok miatt is.

Éppen ezért arra buzdította az összegyűlteket, hogy összhangban az MNT civil stratégiájával hozzanak létre egy központi irodát Zomborban, ami tartható és hosszútávú megoldást fog jelenteni. A kezdésnél az anyagi feltételeket a pályázatból sikerült biztosítani.

Őt követte dr Zsoldos Ferenc, az MNT alelnöke, aki magáról a civil stratégiáról tartott előadást. Előadásában kitért arra, hogy hogyan lett kidolgozva és hogy miért lesz szükség a stratégiára. Az érdeklődők az MNT honlapján megtalálhatják a részleteket.

Pelt Ilona, a Dunatáj titkára felhívta a civilek figyelmét arra, hogy saját céljaik érdekében problémájukkal, terveikkel, meglátásaikkal forduljanak a helyi közéletben szerepet vállaló magyar politikusokhoz, hiszen a két szektornak közösen kell fáradoznia a helyi gondok megoldásán.

A Vajdasági Fejlesztési Háló támogatásával muzslyai, kupuszinai és bácsfeketehegyi fiatalok készítettek kisfilmet falujuk gazdasági lehetőségeiről, amit a tanácskozáson mutathattak be először.

Ezt követően Péter István felkérte a jelenlévő civil szervezeteket, hogy minden helységből jelöljenek egy képviselőt a Dunatáj választmányába, akikkel közösen kidolgozzák a Nyugat-Bácskai Magyar Civil Szervezetek ernyőszervezetének, a Dunatájnak új statútumát és működési irányelveit, és természetesen a jövő programjait közösen kidolgozzák. Az egybegyűlt civil szervezetek vezetői igen tartalmasnak és hasznosnak minősítették a Dunatáj eddigi munkáját és célkitűzéseit, és mivel 48 szervezet képviseltette magát, nyugodtan állíthatjuk, hogy ilyen összefogásra ritkán van példa.