1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Legfrissebb hírek

A „beszélt esszé” átütő erejével

Herceg Jánosra emlékeztek Zomborban Herceg János akadémikus író, műfordító születésének 115. évfordulója alkal  Tovább

MAGUNRÓL

2006. februárja és áprilisa között a Szülőföld Alap anyagi támogatásával elkészült három Nyugat-bácskai magyar falu – Doroszló, Kupuszina és Szilágyi – településfejlesztési programja.

A településfejlesztési program a gazdasági megoldások keresése mellett számos adatot gyűjtött össze, amely a települések kulturális, szociális és közösségi helyzetére és életére vonatkoznak, és arra mutattak rá, hogy falvaink hasonló problémákkal küzdenek: a lakosság elöregedése és a fiatalok elvándorlása, a munkanélküliség, az önkormányzati és gazdasági fejlesztésekhez szükséges források hiánya, a tőkehiány, magyar nyelvű középfokú oktatási intézmények hiánya stb. Ahhoz, hogy a felmerülő gondokra megoldás is legyen a még magyar falvak összefogására és minél szorosabb együttműködésére van szükség, amelynek a legésszerűbb formája az önkormányzatok (helyi tanácsok) formális együttműködése.

Abból a célból, hogy a kidolgozott program és az önkormányzati együttműködések a gyakorlatban is megvalósulhassanak fent említett három település Gombossal kibővülve létrehozta a Dunatáj – Egyesülés Nyugat-Bácska Fejlesztéséért civil szervezetet, amelynek a célja ezen kistérség gazdasági, önkormányzati és kultúrális fejlesztésének elősegítése.

Ezekhez a célkitűzésekhez 2008 tavaszán és nyarán további három Nyugat- bácskai település csatlakozott. Bezdánban, Nemesmiliticsen majd pedig Bácsgyulafalván nyitott a szervezet helyi irodát, együtműködve a Vajdasági Fejlesztési Hálóval.

A Dunatájhoz csatlakozott Csonoplya, Őrszállás és Regőce is.

Átalakult a szervezet struktúrája, 2013-ban iroda nyílt Zomborban, a Vajdasági Civil Központok egyikeként.

A folyamatos projektírás, megvalósítás és tanácsadás mellett Jővőteremtő műhelyek, vezetőképzések, nyelvtanfolyamok, identitás őrző ünnepi alkalmak tanulmányi kirándulások teszik lehetővé a térségben az ön- és a szereveztfejlesztést.