Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért

Kommunikációs tréninget és konferenciát tartott a nyugat-bácskai civileket összefogó Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért elnevezésű szervezet november 19-én, Zomborban. A délelőtti képzést délután tanácskozás követte a Dunatáj hálózatába tartozó, egyes településeken található szervezetek munkájáról.

A Nyugat-Bácska közéletében szerepet vállaló ifjúsági és felnőtt korosztályt egyaránt megszólította a Dunatáj civil szervezet hétvégi képzése. Délelőtt a megjelent zombori, doroszlói, bácskertesi, bácsgyulafalvi, bezdáni és őrszállási fiatalok Játszunk jövőt címmel, a drámapedagógia módszerein alapuló tréningen vettek részt. Fekete Ágnesnek és Bori Viktornak, a budapesti Káva Kulturális Műhely munkatársainak köszönhetően játékos módon kerültek felszínre olyan én-, jelen-, és jövőképek, melyek jellemzik a régiót, az itt élő magyarságot, valamint a részvevők számára fontos információkat tartalmaznak saját helyüket, a „menni vagy maradni?" kérdést illetően.

Délután tartották meg a Hagyományőrző egyesületek és közéleti szereplők tanácskozásaelnevezésű rendezvényt. Péter István, a Dunatáj elnöke rövid beszámolót tartott a szervezet eddigi munkájáról. 2008-ban rendezték meg az első ilyen jellegű civil fórumot, valamint a vállalkozók számára egy tanácskozást. A Dunatáj által felkarolta hét közösségben – Doroszló, Szilágyi, Bácskertes, Gombos, Bácsgyulafalva, Bezdán és Nemesmilitics – akkor településfejlesztő műhelymunkák zajlottak. Ezek folyományaként kidolgozásra került a Nyugat-bácskai fejlesztési stratégia című dokumentum. A szervezet 2009-ben bonyolította le az Ismerjük meg Nyugat-Bácskát elnevezésű programot, amely során a régió általános iskolásai látogattak el egymás településeire ismerkedni a helyi jellegzetességekkel, értékekkel. 2009-ben létrejött a tartományi szintű Vajdasági Fejlesztési Háló. Egyúttal a nyugat-bácskai munkatársak felkészítése is megtörtént. 2010-ben, a megalakult Magyar Nemzeti Tanács bizottságaiba a Dunatájból is kerültek tagok. Jelenleg folyamatosan történik a pályázatok figyelése, a tanácsadás a helyi irodákban, valamint zajlik a magyar nyelvtanfolyam (kezdő és haladó szinten a zombori felnőttek) és a szerb nyelv tanfolyam (a kupuszinai általános iskolások körében). Végül Péter István elmondta, hogy a Dunatáj alapító tagként meghívást kapott a Civil Egyettműködési Tanácskozás alakuló ülésére.

 

Kovács Krisztina a Bethlen Gábor Alap pályázati rendszeréről, a Szekeres László Alapítvány pályázatairól és elszámolásairól nyújtott bő tájékoztatást. Józsa László, a Bethlen Gábor Alap pályázatait kezelő Szekeres László Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta az illetékes helyen már benyújtásra került a kérelem, hogy egyszerűsítsenek a Bethlen Gábor Alap kisértékű pályázatainak rendszerén. Jelentős méretű változás sajnos nem várható – mondta Józsa, de némi könnyítés igen.

Bunford Tivadar, a Vajdasági Fejlesztési Háló elnöke előadásában kiváló – és nem titkoltan – általuk is követett példának minősítette a Dunatáj működési rendszerét. A vajdasági magyarság szülőföldön maradását elősegíteni szándékozó Háló gazdasági fejlesztésekben gondolkodik. Hasonló irányultságú szervezetek mellé áll és már több sikeres IPA-projekt van a mögötte – mondta el az elnök, majd hozzátette: Nyugat-Bácskában is tanácsadó irodák megnyitását tervezik. Munkatársaikat projektmenedzser tanfolyamokon vesznek majd részt. Blogot is nyitnak, ahol a gyakori kérdésekkel foglalkoznak szakértők, és a jó példák bemutatására is lesz lehetőség. A honlapjuk máris él, a www.vfhalo.rs címen.

Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, a zentai CiFi Civil Központ vezetője a készülő civil stratégiáról beszélt, valamint kérdőíveket adott át a jelenlévőknek. Kérdésekkel fordult a jelenlévő több mint harminc szervezethez, köztük a gombosi Arany János Magyar Művelődési Egyesülethez, a bácsgyulafalvi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesülethez, a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesülethez, a kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesülethez,a zombori Magyar Polgári Kaszinóhoz és a bezdáni Petőfi Sándor Művelődési Egyesülethez együttgondolkodást szorgalmazva. Szót ejtettek többek között a működési térről, a motiváltságról, képzések fontosságáról, a civilek és az önkormányzatok kapcsolatáról és a Dunatájról, mint ernyőszervezetről is.

Pelt Ilonától, a Dunatáj titkárától megtudtuk, a Bethlen Gábor Alap által támogatott kommunikációs programsorozat az elkövetkező héten egy összegző nappal zárul, amikor külső szakértő, Bujdosné Lengyel Eszter miskolci szakközgazdász, projektmenedzser bevonásával sort kerítenek majd a kérdőívek és a párbeszédek kiértékelésére.

Lennert Tímea