Látványosan ünnepelték Szent István napját a nyugat-bácskaiak

Árpád-házi Szent István, az államalapító király napját évtizedek óta templomi keretekben ünnepelte a zombori, illetve a nyugat-bácskai magyarság. Tavaly először rendeztek utcai felvonulással egybekötött ünnepséget, és a rendezvény minden várakozást meghaladó sikerén felbuzdulva az idén már természetes volt, hogy a régió civil szervezetit ernyőszervezetként összetartó Dunatáj Régiófejlesztési Civil Szervezet ismét hozzálátott már hónapokkal ezelőtt a szervezéshez. Noha viharfelhők gyülekeztek egész nap, időnkint le is zúdult egy-egy kiadós zápor, tíznél több nyugat-bácskai település közel háromszáz néptáncosa és zenészeik fontosnak tartották a részvételt az összetartozásunkat erősítő eseményen.

A rendezvény ünnepi szentmisével kezdődött a zombori Szent István templomban. A misét paptársaival bemutató ft. Drobina Gábor prédikációjában kiemelte azoknak az alapoknak a fontosságát és megóvásuknak jelentőségét, amelyeket Szent István fektetett le. A szertartást az új kenyér megszentelése követte, amelyre a templom előtti téren kerítettek sort. A nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyeret bezdáni asszonyok sütötték, míg a hívek megkínálására szánt kenyereket a kupuszinai Sulcz-pékség ajánlotta fel.

A baljóslatú, kedvezőtlen időjárás a kirakodóvásárt meghiúsították, de mindazokat, akik eljöttek, bőven kárpótolta a több száz főutcán menettáncban vonuló népviseletes részvevő látványa.

A Városháza erkélyéről Péter István, a Dunatáj CSZ elnöke köszöntötte két nyelven, magyarul és szerbül a Szentháromság téren megjelenteket. A rendezvény díszvendégeként Brindza Beatrix doroszlói népdalénekes adott elő alkalmi énekeket, majd valamennyi jelenlevőt körtáncba invitáltak a táncosok és a zenészek. A rendezvényt számos hazai és anyaországi közéleti személyiség tisztelte meg jelenlétével, köztük Saša Todorović, Zombor Város polgármestere.

Az emlékezetes esemény megvalósításához a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, valamint Zombor Város önkormányzata járult hozzá anyagilag.

Apatinban sem múlt el jeltelenül Szent István ünnepe. A helyi Ábrahám Pál Művelődési Egyesület, a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete, valamint a Kupuszinán éppen zajló Palóc Tábor részvevői koszorút helyeztek el Szent István szobránál.

 

/FCZS, Vajdaság Ma, 2015. 08. 20/