Új vezetőség és elnök áll a doroszlói művelődési egyesület élén

Február 26-án évi tisztújító közgyűlést tartottak a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesületben.

Az egybegyűlteket Király Szilárd elnök köszöntötte. Az ülést levezető munkaelnökségbe Pelt Ilonát, Lennert M. Tímeát és Király Szilárdot választották.

Az elnöki beszámolóban Király Szilárd elmondta, a COVID-helyzet miatt két éve nem tartottak közgyűlést. A munka folyt a lehetőségekhez mérten.

A Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően fölújították  a vizesblokkot, végbement az udvar betonozása. Cserélték a vízvezetékeket is, elkezdődött az udvari főzőrész újjáépítése. Mindez várhatóan idővel be lesz fejezve.

Király Szilárd 2012-ben lett elnök, azóta vezeti az egyesületet. Most, hogy leköszönni készül, háláját fejezte ki a tagság, az elnökség, a támogatók felé. Továbbá eredményes és jó munkát kívánt a következő vezetőségnek.

Csernicsek József alelnök kiegészítve a beszámolót, megköszönte Szilárdnak a kitartó munkát. Kérte, aki csak teheti, segítse az egyesület munkáját. Utánpótlást kinevelni szükséges, ezért is biztatja a fiatalokat, csatlakozzanak az egyesület érték-és identitásőrző tevékenységéhez.

Az eredményekkel és a tervekkel kapcsolatban kiemelte, egy szabadtéri főzőfülke kialakításánál Mosina Krisztián helyi vállalkozó ingyenesen végzi a munkát, ezzel járulva hozzá az egyesület fejlesztéséhez. 

A hagyományos doroszlói Szüretbál megrendezését a Bethlen Gábor Alap és Zombor Város is támogatta.

Az egyesület színjátszóinak a Négyesfogaton való részvételét a saját forrás mellett Dosztán László segítette.

Többéves kényszer-kihagyás után megtartották a népszerű Mulatós bál rendezvényt, helyi résztvevők mellett, sok vidéki vendéggel.

Terveik között szerepel több felújítási munkálat, a világítás cseréje és székek vásárlása. Mindehhez pályázati támogatásokra számítanak.

Pénzügyi beszámolóval Mészáros László titkár szolgált.

A szakcsoportvezetők ismertették az elmúlt időszakban végzett munkát.

Gyurgyevics Leonóra a kis néptánccsoport tevékenységével kapcsolatban elmondta, felléptek az Agrofesten, képviseltették magukat a zombori Szent Istvan ünnepségen, a doroszlói Fogatos ünnepen, a Szüretbálon, szeptemberben a csoportvezető esküvőjén, népviseletbe öltözve, a Fúvószenekar tagjaival együtt. Nóra megköszönte mindenkinek a közreműködést általában véve is, a táncosoknak, azoknak, akik felöltöztek, a szülőknek hozzájárulást.

Gellér Enikő az ifjúsági néptánccsoport aktivitását ismertette. Elmondta, résztvettek a trianoni emléknap alkalmából rendezett megemlékezésen, a szabadkai Interetno Fesztiválon, egy belgrádi fesztiválon, a helyi Fogatos ünnepségen, a Gyöngyösbokréta Fesztiválon, a Szüretbálon, Zomborban, az önkormányzati városnapi ünnepségen, a kupuszinai Népviseletes bálon. Jelenleg a Gyöngyösbokréta Fesztiválra készülnek. Enikő megköszönte a Fúvószenekarnak és mindenki másnak is az együttműködést, a segítséget.

Fúvószenekar munkájáról Csernicsek Ervin számolt be. Elmondta, az elmúlt évben négy fellépésük volt. Közreműködtek a gombosi Búcsúi Napokon, a zombori Szent István ünnepségen, a néptánccsoport vezető és egy tagjuk lakodalmán, továbbá a Szüretbálban. Szeretnék megőrizni a zenekar létszámát és továbbéltetni a doroszlói népzene hagyományát.

A színjátszó szakcsoport nevében Gellér Zoltán tartott beszámolót. Elmondta, rendszeresen résztvesznek vidám jelenetek előadásával a Négyesfogatokon, továbbá az elmúlt időszakban volt alkalmuk bemutatkozni egy közoktatási konferencia keretében is, szórakoztatták a résztvevőket.

György Mária az IRO-M irodalmi csoport munkájával kapcsolatban elmondta, a COVID-időszak végeztével, a hagyományokhoz híven március 15 környékén koszorúzás zajlott a temetőben, a honvéd síroknál. Itt verseltek a csoport tagjai. Továbbá közreműködtek április 5-én, a falu újratelepítésének ünnepén. Emellett tartottak két könyvbemutatót. L. Móger Tímea, helyi költő Falvédőszövegek c., majd Sajátfalu c. című versesköteteinek bemutatóját szervezték meg.

György Mária kezdeményezésével indult el a Beszéljünk róla programsorozat, amelynek keretében közösségi beszélgetések zajlanak a legkülönbözőbb témákban.

Jelenleg az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra való méltó emlékezés megszervezése zajlik.

Diósi János a hagyományőrző szakcsoporttal kapcsolatban hangsúlyozta, a csoport jórészt helyi nyugdíjasokból áll. Népviseletbe öltözve képviselik, bemutatják a doroszlói néphagyományokat, jelen vannak a különböző kulturális eseményeken, szorosan együttműködve a Szent György Lovagrend zombori priorátusával. Ilyen felállásban szervezték meg a nagytemetőben, illetve a hősök temetőjében és a Kálóci-sarkon álló kereszt felújítását is. Adományokat gyűjtöttek, kaptak, még külföldről is, erre a célra.

Tervben van egy főutcai kereszt restaurálása és a többi karantartása is. 

A csoport tagjai több éven át résztvettek a magyarországi, a maglódi Kárpát-medencei Találkozón, hagyományos disznóvágáson. A maglódiakat vissza is hívták, a Kuckó Gyermeksarok Hazaváró Báránypaprikás Főzőverseny rendezvényének keretében. Reméli, ez az értékes és kölcsönös kapcsolat a jövőben is fennmaradhat.

Továbbá Diósi kiemelte a különösen sokat segítő tagok, Konc Ferenc és Stock János felbecsülhetetlen munkáját.

Pelt Ilona munkaelnök elmondta, az alapszabályzat szerint a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület vezetőségének mandátuma lejárt.

Ismertette az új vezetőség megválasztásának módját. A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a nyílt szavazás lefolytatását.

Javaslatot tettek az új mandátumú vezetőségi tagságra vonatkozóan. Ezek:  Csernicsek József, Kocsis Attila, Csernicsek Gyöngyi, György Mária, Szklenovszki Franciska, Hegybeli József, ifj. Gyurgyevics Ferenc, Mókus Lajos, Hegybeli Mária, Mókus Tünde, Gellér Zoltán, Gellér Magdolna,  Gyurgyevics Leonóra, Csernicsek Edvin, Csernicsek Ervin, Gellér Enikő, Gellér Eszter, Mókus Flórián, Király Kornél.

A javasolt személyeket a közgyűlés egyhangúlag megszavazta, ők lettek az új vezetőség tagjai. 

Csernicsek József a leköszönő tagoknak kifejezte a közösség háláját és ajándékot nyújtott át id. Gyurgyevics Ferencnek, Király Szilárdnak, Király Balázsnak, Mészáros Lászlónak, L. Móger Tímeának, Püspök Szklenovszki Korinnának, Novák-Szklenovszki Saroltának.

A Móricz Zsigmond MME február 28-án vezetőségi ülést tartott, ahol megválasztotta az elnökség tagjait.

Ennek értelmében a nagy múltú, 1938-ban alakult magyar művelődési egyesület új elnöke Csernicsek József, alelnök Gellér Magdolna. A titkári teendőket ketten, Gellér Eszter és Gellér Enikő látják el, a pénztáros pedig Csernicsek Gyöngyi lesz. A háznagyi teendőket továbbra is Mókus Lajos és Mókus Tünde végzik. 

A szakcsoportvezetőket ismét megválasztották eddigi csoportjaik élére. Gyurgyevics Leonóra a kiscsoportos néptáncosok, Gellér Enikő az ifjúsági néptánccsoport, Csernicsek Ervin és Csernicsek Edvin a Fúvószenekar, György Mária az IRO-M, Gellér Zoltán a színjátszó csoport, Diósi János a hagyományőrző csoport vezetője.

tra