A keresztényi segítségnyújtás szándékával

Május 4-én a doroszlói Önkéntes Tűzoltó Testület a helyi Szent Imre herceg templomban tartott hálaadó, megemlékező szentmisével és koszorúzással ünnepelte a védőszent, Szent Flórián napját. Ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost, esperes plébános prédikációjában hangsúlyozta, a tiszteletteljes emlékezés fontosságát, továbbá Szent Flóriánnak, a keresztényi segítségnyújtás élharcosának példaadó személyén keresztül méltatta a nagy múltú doroszlói tűzoltóság nem mindennapi érdemeit.

A szentmisét követően a Testület jelenlévő tagjai tisztelegtek Szent Flórián szobra előtt, elhelyezték az emlékezés koszorúját, Verebélyi atya pedig áldást mondott.

LMT