Lenni és tenni akarásunk megtartó erejével

Nyugat-Bácskában június 4-én, Kupuszinán tartották a nemzeti összetartozás napjának központi ünnepségét. A helyi Közösséggel, az Egyházközösséggel, a József Attila Általános Iskolával, a falu civil szervezeteivel, egyesületeivel együttműködésben a GYUSZI, örökségvédő civil szervezet főszervezésében zajló emlékezést megtisztelte jelenlétével Kabók Erika, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja, Dubacz Èva tartományi képviselő, Pelt Ilona, tartományi segédtitkár, a VMSZ Nyugat-bácskai Körzeti Szervezetének elnöke, Hercegszántó Polgármesteri Hivatalának képviselői, Varga Gábor polgármester, Péter István, Apatin község Képviselő-testületének tagja, a Dunatáj elnöke, Rekettye Róbert, Kupuszina Helyi Közösségi Tanácsának elnöke.

A Szent Anna római katolikus templomban tartott szentmisét ft. Kurin István kupuszinai, szilágyi plébános szolgáltatta. Prédikációjában egyebek mellett hangsúlyozta, gyászos dátumra emlékezünk, de dicső múltra lehetünk büszkék.

A templomkertben, a Turul-szobornál zajló megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Dubacz Éva tartományi képviselő. Egyebek mellett a következőket mondta:

,,Volt egy országunk, amelyet a trianoni békeszerződés követően szétszakítottak, több millió nemzettársunkkal együtt az anyaország határain kívül élünk már. Megemlékezünk róla, beszélünk arró, hogy mi is történt 103 éve nemzettünkkel. Mit élhettek át őseink akkor, mit érezhettek hogy másik nemzet országához tartoznak már. Ahol az új rendszer el akarta velük feledtetni, hogy magyarok. De ennyi év után őseink nemzetszeretetének  köszönhetően, 2023-ban is itt vagyunk, egy nemzetként, magyarul gondolkodunk, anyanyelvünkön beszélünk, hagyományainkat megtartva mutatjuk meg a világnak, hogy  megmaradtunk, nem lehetett minket elszakítani az ősi gyökereinktől.

A Nemzeti Összetartozás napján itt a szórványban élve, hangunkat hallatván, jeles magyar évfordulóinkról megemlékezve, alázatot, kitartást, hitet és lenni akarást mutatunk. A Jó Isten segedelmével  jómagunk és családjaink  jövőjét itt a szülőföldünkön tudjuk csak elképzelni. Hisz csak itt tanulhatjuk meg, hogyan kell frisset járni, jó halászlét vagy báránypaprikást főzni, népvisletünket felölteni, ízes tájszólással beszélni…"

A kupuszinai Turulnál elhelyezte az emlékezés virágait Kabók Erika, az MNT Végrehajtó bizottságának tagja, L. Móger Tímea, az MNT tagja, továbbá a Vajdasági Magyar Szövetség, Hercegszántó önkormányzata, a Dunatáj Egyesülés, a Szent György Lovagrend, a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, a zombori Magyar Polgári Kaszinó, a doroszlói DiSz Ifjúsági Szervezet, a bezdáni Önkéntes Tűzoltó Testület, a doroszlói Önkéntes Tűzoltó Testület, a kupuszinai Önkéntes Tűzoltó Testület, a kupuszinai Helyi közösség, a kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a kupuszinai József Attila Általános Iskola, a Szent Anna római katolikus Egyházközség képviselete.

Az ünnepi műsort vezette: Tadián Viola.  Történelmi visszatekintést hallhattunk Wilhelm József tollából, a bezdáni Cirkl Csenge alkalmi költeményt szavalt, felléptek a szilágyi József Attila Művelődési Egyesület fiataljai.

Az emlékezés megvalósulását támogatta a tartományi titkárság.

tra